Focar Epidemic de Frică şi Ură

 

Mesaj din partea ‘Echipei’
21 august 2014
 

 
Suntem aici, martori ai neobişnuitului haos, precum și ai incredibilului conflict care au cuprins planeta voastră. Mulți dintre voi resimt, până la saturație, efectele neîncrederii şi descurajării, în faţa scenariilor repetate de violenţă şi conflict. Am dori să vă încurajăm şi să vă susţinem în desprinderea de orice simţăminte de descurajare, cât şi de orice sentimente de neputinţă sau deznădejde.

Aceste simţăminte amplifică, efectiv, matricea energetică în curs de desfăşurare pe ecranul realităţii voastre. Este important să vă amintiţi că sunteţi un creator magnific, sunteţi o fiinţă de şi dintru Lumina şi conştiinţa divină. Sunteţi aici, ca să zicem aşa, în misiune, pentru a oferi sprijin, la rândul vostru şi pentru a converti aceste energii distorsionate.

Cu toate acestea, câmpul conştiinţei colective vibrează intens la frecvenţele fricii, zbuciumului, conflictului, urii şi abuzului de putere. Acest câmp colectiv de energie şi vibraţii emoţionale infectează gândurile fiecărei fiinţe. Toţi suntem înzestraţi cu calităţi empatice şi percepem energia densă. Majoritatea le reprimă, întrucât nu ştiu cum să gestioneze situaţia şi să-şi valorifice abilităţile. Totuşi, fac şi ei parte din tabloul general.

Aţi putea spune că ne confruntăm cu focarul unei epidemii letale de frică şi ură. Se manifestă atât în acţiunile la nivel individual, cât şi la nivel de grupuri aflate în opoziţie. Această epidemie de frică, neajutorare şi abuz de putere este generată, în mod continuu, de imaginile ce sunt difuzate pe parcursul ştirilor voastre de seară.

Vă invităm să faceţi un pas înapoi, pentru o clipă şi să recunoaşteţi cine sunteţi voi înşivă, ca persoană. Fiecare dintre voi este un transformator al energiilor şi acţiunilor întunecate, mohorâte, distorsionate. Fiecare este un membru al familiei de Lumină. Sunteţi fiinţe stelare divine, magnifice, multidimensionale, care se află aici, pe această planetă, pentru a converti, înălţa şi transmuta tot ceea ce dăunează vieţii.

Antidotul acestei epidemii de frică, ură şi violenţă constă în conştienţa voastră cu privire la cine sunteţi cu adevărat, precum şi în disponibilitatea de a menţine şi ancora o nouă realitate. Orice fiinţă trezită, care continuă să radieze frecvenţele iertării, Iubirii şi recunoştinţei în matrice şi în conştiinţa colectivă, prestează un serviciu de mare putere.

Nu sunteţi neajutoraţi, în această realitate. Sunteţi nemăsurat de puternici. Prin urmare, păşiţi înainte şi, totodată, înlăuntrul puterii personale. Începeţi să generaţi frecvenţele şi vibraţiile de susţinere a vieţii.

Atunci când observaţi că judecaţi evenimentele care se petrec, opriţi-vă! STOP! Resetaţi-vă gândurile şi proiecţiile care nu fac decât să contribuie la însăşi situaţia care vă tulbură, vă supără sau chiar vă răvăşeşte. Aceasta este o abilitate verificată, pe care vă invităm să o deprindeţi şi practicaţi, cu măiestrie. O cunoaşteţi; e vorba numai de reamintire.
 

Ştim că aceasta este ceea ce aţi putea numi o activitate de proporţii, o răspundere însemnată. Permiteţi-ne să vă asigurăm că sunteţi la înălţimea sarcinii; altminteri nu v-aţi afla Aici, pe această planetă, în aceste vremuri.

Misiunea voastră este de a observa evenimentele din viața personală, precum şi ceea ce se petrece la nivel colectiv şi de a oferi frecvenţa înălţătoare, specifică propriei voastre Surse de Iubire şi Lumină, infuzând-o în şi asupra înseşi lucrurilor cu efect polarizator.

Amintiţi-vă, emoţiile negative creează dependenţă, la fel ca zaharurile voastre procesate şi alte tipuri de droguri sau comportamente. Este timpul să fiți sinceri cu voi înşivă şi să onoraţi cine şi ce sunteţi. Sunteţi o fiinţă divină care este prinsă, din întâmplare, în reţeaua benzilor de frecvenţă ale acestei epidemii de frică şi ură.

Numai prin intenţia şi conexiunea voastră la adevărul a cine şi ce sunteţi, în calitate de cetăţean galactic, puteţi infuza frecvenţa voastră, specifică Luminii, în orice situaţie, cu scopul de a o transforma.

Pe când observaţi evenimentele care sunt difuzate la televizor, amintiţi-vă să nu judecaţi şi să nu condamnaţi. Această atitudine insuflă energie, înseşi situaţiei pe care doriţi să o schimbaţi.

Aşadar, începeţi să urmăriţi ştirile, cu conştienţa că puteţi transmuta realitatea a ceea ce este difuzat şi, totodată, întreţinut şi amplificat prin teama, judecăţile şi abuzul de putere, de la nivel colectiv. Începeţi să vizualizaţi sau să invocaţi şi să ancoraţi o realitate de susţinere a vieţii. Vizualizaţi o încheiere fericită, o turnură miraculoasă, în desfăşurarea situaţiei. Binecuvântaţi fiecare individ ce oferă mai degrabă vibraţii negative, decât o frecvenţă a Iubirii. Faceţi tot posibilul pentru a vedea aceşti indivizi drept scânteile divine, care şi sunt, de altfel.
 

Începeţi, totodată, să vi-i imaginaţi pe conducătorii lumii voastre trezindu-se şi contribuind la starea de armonie, co-creând pacea şi bunăstarea pentru toată lumea. Voi sunteţi cei care pot determina această schimbare. Atunci când le judecaţi şi condamnaţi acţiunile, voi le amplificaţi, de fapt, puterea.

Închipuiţi-vă că vă puteţi adresa fiecăruia dintre conducătorii lumii, în tărâmurile lăuntrice, amintindu-le cine sunt ei, cu adevărat. Începeţi să invocaţi magnificenţa lor autentică. Invitaţi fiinţe divine de şi dintru Lumină să le inspire, în permanenţă, acţiunile, în favoarea Binelui. Atunci când are loc o întrunire a conducătorilor lumii, asiguraţi-vă că veţi fi convocat, la rândul vostru, Providenţa şi Sfatul Divin, să fie de faţă, pentru a veghea asupra procesului de luare a deciziilor.

Fiţi consecvenţi în această activitate. Nu fiţi descurajaţi, atunci când vi se pare că nimic nu se schimbă. Daţi-ne crezare când afirmăm că atât voi, cât şi ceilalţi – cei care menţineţi şi susţineţi această nouă realitate – o veţi cristaliza, manifesta.

Chemaţi fiinţele neîntrupate de şi dintru Lumină, pentru a vă oferi sprijin şi asistenţă, în această activitate de transformare. Chemaţi legiunile de fiinţe divine şi îngeri, pentru a-şi oferi serviciile, în aplanarea acestor situaţii de violenţă. Atunci când fiecare fiinţă umană îşi va asuma puterea şi o va intensifica efectiv, realitatea voastră se va transforma radical.

Permiteți-ne să vă asigurăm că există un număr tot mai mare de indivizi treziţi, care încep să ancoreze o realitate de susţinere a vieţii. Rândurile voastre se amplifică. Fiecare îmbogăţeşte matricea colectivă cu mai multă Lumină, Iubire, iertare şi recunoştinţă.

Sunteţi un element important, în acest angrenaj. Alăturaţi-vă numărului tot mai mare de fiinţe conştiente şi începeţi să vizualizaţi o realitate care susţine viaţa, care încurajează bunăstarea şi onorarea tuturor. De orice manieră şi la orice nivel, purcedeţi! De fiecare dată când vă elevaţi atitudinea sau renunţaţi la judecată; când înălţaţi o rugăciune de recunoştinţă; când invocaţi sprijinul fiinţelor eterice de şi dintru Lumină, pentru a oferi asistenţă, atât vouă, cât şi situaţiei cu care vă confruntaţi, voi schimbaţi semnificativ lucrurile.

V-am împărtăşit toate căile prin care vă puteţi oferi vibraţiile şi gândurile de fiinţă trezită. Alăturaţi-vă unii altora, fiecare aderând la un grup de sprijin constituit din indivizi cu o viziune similară, ce împărtăşesc aceleaşi valori, care vă încurajează în menţinerea celei mai subtile frecvenţe, izvorâtă din străfundurile fiinţei, precum şi a puterii divine şi conexiunii cu Divinitatea.

Amintiţi-vă să vă desprindeţi de limitări, precum şi de simţămintele de neputinţă. Acestea constituie doar o iluzie ce face parte din epidemie. Voi sunteţi soluţia şi antidotul. Frecvenţa susţinută a Iubirii, bucuriei şi compasiunii este cea care fortifică şi ancorează fundaţia schimbării.

Ştim că v-am captat atenţia. Ştim că am răscolit şi v-am reactivat amintirile cu privire la cine sunteţi şi de ce sunteţi Aici, în aceste vremuri. Vă preţuim curajul şi disponibilitatea de a face parte din această minunată, fascinantă evoluţie a conştiinţei. Sunteţi remarcaţi şi profund apreciaţi. Vă suntem întotdeauna la dispoziţie, suntem pe recepţie, după cum sunt toate fiinţele colosale de şi dintru Lumină, cu scopul vindecării acestei planete. Această transmisiune s-a încheiat şi este completă.
 

‘Echipa’
 

©2014 Peggy Black All Right Reserved. Puteţi împărtăşi acest mesaj şi îl puteţi distribui cât timp nu operaţi modificări, de asemenea cât timp îi precizaţi autorul şi includeţi această informare cu privire la copyright, precum şi adresa web.   www.morningmessages.com GRATUIT 88 mesaje disponibile 

 

Un comentariu din partea lui Peggy

Până acum, nu am inserat consemnări cu privire la transmisiunile din partea ‘Echipei’. Ştiu că mulţi dintre voi evită să urmărească ştirile, deoarece sunt atât de îngrijorătoare, chiar răscolitoare. Totuşi, trebuie să ne reamintim că suntem singurii care pot ancora o realitate diferită. Aş dori să-i adresez fiecăruia din voi, invitaţia de a petrece luna următoare, drept Alchimist Conştient, urmărind sau citind ştirile cu intenţia de a oferi o nouă realitate, sublimată, ca alternativă la fiecare situaţie. Radiaţi-vă Lumina, Iubirea, iertarea şi compasiunea, asupra fiecărui articol de ştiri, pe care îl doriţi soluţionat şi vindecat. Chemaţi toate fiinţele divine de şi dintru Lumină, pentru a aplana fiecare situaţie conflictuală dimprejurul vostru sau din orice regiune a planetei. Supravegheaţi soluţionarea, spre binele cel mai înalt al tuturor; nutriţi o viziune a păcii şi armoniei. La rândul meu, îmi fac temele legate de ştiri, la solicitarea ‘Echipei’, de peste cinci ani; şi ar fi minunat să mi se alăture un grup numeros de fiinţe conştiente. Haideţi să facem o schimbare semnificativă!
 

Binecuvântări şi profundă recunoştinţă, Peggy
 
 Sursa : Newsletter
Editura For You

Aliniati-va cu energiile care sunt aliniate pentru voi

Un mesaj de la Arhanghelul Uriel, prin Jennifer Hoffman (ii multumim Alexandrei pentru traducere)

download (5)

Baza energetica a Pamantului si a omenirii a atins acum nivele noi si acest lucru a determinat o gramada de frecusuri, pentru aceia dintre voi care isi amintesc ca au mai fost si in alte cicluri de inaltare anterioare. De fiecare data cand, in incarnarile voastre anterioare, ati atins un loc similar, rezultatele nu au fost cele pe care le-ati asteptat si acum va temeti de posibilitatea unui esec sau de o nereusita. Sunteti constienti ca aceasta energie noua rezoneaza la frecvente care pana acum au fost necunoscute omenirii si simtiti ca trebuie sa fiti in garda, pentru a o putea folosi in cel mai bun mod posibil. Din moment ce omenirea se afla pe o noua fundatie, folosirea gresita a acestei energii nu va conduce insa la rezultatele pe care le credeti voi posibile, adica la intoarcerea la cronologia de dinainte de inaltare. Deoarece frecventa principala a omenirii este acum mai inalta, rezultatele posibile inainte, nu se mai pot materializa in acelasi fel. Alinierea voastra este esentiala, deoarece energiile sunt deja „aliniate”, pentru ca voi sa va conectati la ele.
download (3)
Dimensiunile la care va este acum posibil accesul sunt portaluri catre energia care vine din trecutul vostru energetic si care face parte din potentialul energetic viitor al omenirii. Este energia experientei voastre anterioare, legata de ciclurile de inaltare in alte dimensiuni ale fiintei si universuri ale trairii si, atunci cand insotiti omenirea catre viitorul ei inaltat si evoluat, voi va reamintiti trecutul. Pentru a va putea extinde in potentialul energiei disponibile acum pe planeta, trebuie sa va reamintiti trecutul, experientele pe care le-ati trait in alte vieti, in alte cronologii si dimensiuni, ca profesori si vindecatori ce au participat la ciclurile anterioare de inaltare. Sunteti deja aliniati la aceasta energie din alte aspecte si alte incarnari. Acum trebuie doar sa va aliniati la ea, cu aspectele si perspectiva voastra umana.
download (4)
In timp ce aceasta constituie acum o experienta noua pentru Pamant si pentru omenire, ea nu este o experienta noua pentru multi dintre Emisarii Luminii care participa acum la acest proces, nu este noua pentru aspectele 3D, pe care multi dintre voi le intrupati. Ati adus aceste amintiri cu voi ca si unelte pe care sa le folositi in acest ciclu. Exista aspecte puternice, care se trezesc in fiecare dintre voi si in mare parte din omenire si care va reconecteaza la puterea si divinitatea voastra, va ajuta sa creati noi cai energetice, care vor deveni canale pentru noile energii de care este nevoie in fazele urmatoare ale inaltarii. Acestea sunt energii cu care sunteti deja „aliniati”, iar ce aveti de facut este sa aduceti energiile Pamantului si ale omenirii, in aliniere cu ele. Expansiunea energetica va aduce intr-o noua constiinta a propriei puteri, a potentialului si posibilitatilor voastre, care va cer sa va amintiti ceea ce ati uitat, aspectele pe care le-ati dat deoparte, deoarece credeati ca va cauzau mai multa durere decat evolutie si deoarece le considerati inutile pentru ca, in ciuda capacitatilor voastre puternice, ciclurile inaltarii nu erau niciodata incheiate.

Fiecare ciclu de inaltare aduce alinerea cu frecvente noi, miscarea energiei si a luminii de-a lungul unei spirale evolutive, care o aduce mai aproape de Sursa Divina. Ciclurile se construiesc unul pe celalalt, iar un ciclu nou incepe cu incheierea celui anterior. Atunci cand un ciclu este complet, noile frecvente devin disponibile daca a existat o expansiune prin dorinta omenirii de a intrupa mai multa lumina si vibratii mai inalte, ceea ce permite primirea noilor energii. Voi ati ajuns acum la incheierea unui ciclu si sunteti gata sa incepeti altul nou.
images (6)
Iubirea devine frecventa cea noua a conexiunii si fizicul uman se reconecteaza la centrul sau divin, cautand bucuria si pacea in experienta vietii si pentru lumea intreaga. Acum nu este momentul sa va opriti, este momentul sa va sporiti eforturile, sa va cresteti propria frecventa, sa sapati adanc in memoria voastra, pentru a accesa timpurile in care erati profesori si vindecatori puternici, in care ati venit pe Pamant pentru a participa la alte cicluri de inaltare, indieferent de modul in care s-au incheiat ele. Ati reusit intotdeauna sa ridicati frecventele, chiar daca acest lucru nu a fost suficient pentru completarea unui ciclu intreg de inaltare, si acum este momentul sa va re-aliniati cu acea energie.

Daca aceasta perioada este frustranta, ea este asa pentru ca acum va aflati intr-o faza noua si, pe masura ce va apropiati din ce in ce mai mult de incheiere, deasupra voastra planeaza teama de esec. Esecul reprezinta o credinta omeneasca si, in contextul mai larg al miscarii universale, esecul nu exista. Concentrati-va asupra singurului scop al inaltarii, realinierea la divinitate, reconectarea cu energia Sursei, transformarea si evolutia, intoarcerea la natura divina din interior. Fiti deschisi sa primiti confirmarea propriei puteri, lasati-va lumina sa straluceasca cat mai puternic si nu va temeti de un esec potential, deoarece acum este nevoie de increderea si credinta voastra deplina, pentru a mentine impulsul pe care l-ati creat pentru incheierea acestui ciclu, acum. Si amintiti-va ca in acest proces aveti sprijinul intregului univers. Cereti asadar ajutor, indrumare si sprijin, atunci cand aveti nevoie, pentru ca ele va stau la dispozitie.

images (7)
Protejeaza mediul inconjurator – esti sigur(a) ca e nevoie sa printezi acest e-mail?
Sursa: Daca doriti sa va abonati la acest Newsletter, sunteti rugati sa intrati pe siteul http://www.editura-foryou.ro unde aveti, in partea dreapta, formula de inscriere. .

ARHANGHELUL MIHAIL

ARHANGHELUL MIHAIL

Perfectionarea calitatilor voastre de co-creatori august 2013

(ii multumim Alexandrei)

Transmis prin Ronna Herman

Preaiubiti maestri, mintile omensti au fost bombardate, timp de multi ani, cu atat de multe inventii noi si descoperiri stiintifice, insotite de un volum covarsitor de informatii filozofice si spirituale, incat creierul uman mai poate cu greu absorbi nenumaratele teorii si concepte noi, fara sa se supraincarce.

Va aflati in mijlocul unui proces monumental – o procedura complexa de alegere si materializare a destinului in Epoca Noua, a ceea ce va deveni treptat – realitatea mult mai rafinata si extinsa a zilei voastre de maine. Alegerile voastre, concentrarea, claritatea si puterea gandurilor si actiunilor voastre vor determina rapiditatea cu care vi se vor materializa dorintele, in lumea materiala a formei. Este de o importanta vitala sa invatati sa va disciplinati mintea, sa va intariti capacitatile de concentrare si sa va pastrati controlul asupra emotiilor si a vorbariei mintii. Darurile si ocaziile sau dispensele Divine, care va sunt oferite, necesita/ va cer o disciplina personala corespunzatoare si un grad inalt de responsabilitate.

A deveni foarte constienti de emotiile si tiparele voastre de gandire, reprezinta o componenta critica a procesului de co-creatie, deoarece acest lucru determina calitatea tiparelor voastre vibrationale, pe care le transmiteti Rotii personale Creatore cu 12 raze. Frecventele gandurilor Samanta, pe care le plantati in Roata personala a Creatiei, vor determina calitatea a ceea ce doriti sa materializati, precum si ce veti trai in viata de zi cu zi – fie pozitiv, fie negativ. Aceste intamplari vor constitui barometrul cu care veti masura ce fel de tipare vibrationale transmiteti in lumea cauzei si efectului. Principala voastra sarcina/principalul scop este ca, pe masura ce inaintati din ce in ce nai profund, in nucleul Atomului Samanta al Mintii vostre Sacre, in care veti gasi toata puterea si indrumarea de care veti avea vreodata nevoie, sa dezvoltati o stare de constienta mentala. Pe masura ce va dezvoltati capacitatile co-creative si deveniti mai experti in controlul mintii personale si in capacitatea de vizualizare, veti intelege cat de importanta este monitorizarea constanta a tiparelor de frecventa, pe care le radiati in lume. Fiti intotdeauna constienti de faptul ca traiti intr-o lume a energiei vibrationale, neutre si cosmice – fortele Creatiei – care va asteapta sa le modelati, in orice forma va puteti imagina. Voi va creati propriul Rai sau iad. Nu puteti da vina pe nimeni altcineva, pentru realitatea pe care o traiti in prezent.
aaangel
Sunteti o Scanteie a Creatorului Divin si, atunci cand vi s-a data darul constiintei individualizate, devenind constienti de natura voastra Divina independenta, vi s-a spus: „Mergi si creeaza lumi fara sfarsit, in numele Meu.” Din acele vremuri imemoriale, voi ati experimentat, v-ati straduit, ati invatat – cateodata reusind si de multe alte ori nu – dar, ati progresat in mod constant si acum vi s-a dat ocazia de a deveni un participant cu drepturi depline, la crearea unei noi Epoci de Aur.

Integrarea si perfectionarea virtutilor, calitatilor si atributelor numeroaselor voastre Sine Superioare este un proces gradual. Multitudinea Scanteilor Dumnezeului vostru contin o bogatie de informatie si fiecare fateta individuala are multe experiente minunate si succese pe care sa vi le impartaseasca, alaturi de o imensa infuzie de iubire Divina, extaz si bucurie. Fiecare Atom Samanta al Sinelui vostru Suflet Superior, pe care il integrati, va va furniza si mai multe daruri minunate ale Constiintei Dumnezeu – capacitati, talente si intelepciune, ce depaseste cea mai bogata imaginatie.

Este de importanta vitala sa invatati sa fiti agenti conducatori constienti, ai tuturor fortelor vietii. Pentru a putea deveni un co-creator expert, trebuie sa pastrezi o idee in minte, suficient de mult incat sa se poata inregistra, in mod clar, in creier. Toate evenimentele si formele materializate create sunt o dovada a energiei si fortei mintii, a bunei sau proastei utilizari a acesteia.

Tineti minte ca respiratia este dirijorul energiei Fortei Vietii. In anii care vor urma, omenirea va intelege ca respiratia este sacra – ea este darul vietii – si veti invata sa nu o mai risipiti. Atunci cand inspirati, de fiecare data, fiti constienti ca aceea este singura respiratie sigura, deoarece ar putea fi ultima voastra suflare.

Prea iubitilor, este de datoria voastra sa va faceti timp sa va ganditi la aceste concepte ale Creatiei pe care vi le transmitem si sa le integrati. Voi, Semintele Stelare, cei care ati atins nivelul necesar al tiparelor armonioase de frecveta, sunteti acum gata sa puneti in practica tot ce ati invatat. Atunci cand faceti asta, cei din jurul vostru vor fi uimiti de ceea ce veti realiza si, treptat, vor incepe sa va urmeze exemplul. Dupa cum stiti, sa fii profesor prin puterea exemplului este cel mai eficient mod de a atrage atentia celor din jur. Se aplica foarte bine un truism din trecut: „te vei face cunoscut, prin fructele muncii tale.”

STUDIATI ACESTE CONCEPTE, PANA CAND SE VOR FIXA FERM IN MEMORIA VOASTRA, DEOARECE FAC PARTE DIN „LEGILE MATERIALIZARII” SI REPREZINTA COMPONENTE CRITICE ALE ATINGERII CU SUCCES, A STATUTULUI DE „MAESTRU AL MATERIALIZARII”:

· Deveniti martori, observatori si nu participanti la toata drama negativa care se desfasoara, in mod constant, in jurul vostru. Starea emotiilor voastre este cea care va atrage in vartejul negativitatii si, daca radiati tipare de frecventa superioare si armonioase, veti fi imuni la energia discordanta din jurul vostru.

· Va aflati in procesul extinderii constiintei voastre treze, in legatura cu ceea ce se intampla in jurul vostru si, prin urmare, este de o importanta vitala sa va pastrati o stare de detasare a mintii. Dezvoltati acum un nou mod de gandire care sa se bazeze pe controlul mintii si emotiilor.

· Intai vine constiinta de Sine, apoi constiinta de Suflet, urmata de constiinta Galactica si, in cele din urma, de constiinta Sub-universala. Voi va straduiti sa va bransati la fluxurile Constiintei Infinite, ca si la vastele Piramide de Lumina ce contin Manifestul Cosmic al Planului Divin, pentru aceasta experienta Sub–universala.

· In acelasi timp, voi dezvoltati o sensibilitate controlata, mai acuta fata de cei cu care interactionati – ceea ce include un punct de vedere empatic si, totusi, oarecum detasat. Aceasta face parte din dezvoltarea non-judecatii. Va veti cauta cu sarguinta, va veti revendica si va veti trai adevarul, cat de bine veti putea si trebuie sa le acordati si celorlalti acelasi drept.

· Nu permiteti la nimic si nimanui sa va strice seninatatea. Dezvoltati un nivel inalt de ingaduinta si sensibilitate si exersati cu sarguinta, sa aveti rabdare si sa nu va enervati.

· Atunci cand cautati sa atingeti Starea de Maestru, parte din testarea voastra va consta in faptul ca va trebui sa traiti, sa depasiti si chiar sa treceti dincolo de unele relatii dificile cu oamenii din viata voastra, care nu sunt pregatiti sau nu vor sa mearga mai departe, pe spirala trezirii constiente a Sinelui. Absolut fiecare Suflet trebuie sa aleaga calea pe care o va urma. Voi sunteti unicii raspunzatori pentru propria voastra evolutie spirituala.

· Este obligatoriu sa nu renuntati la cautarea trezirii Spirituale personale si a Starii de Maestru, dintr-un fals sentiment al datoriei sau al loialitatii fata de cei care cauta sa continue sa va absoarba energia sau fata de cei care va cer o cantitate nerezonabila de atentie si timp.

ATAT DE MULTI DINTRE VOI SE MAI LUPTA INCA, IN RELATIILE PERSONALE, CARE SUNT SURSA UNUI PROCENTAJ IMPORTANT DIN DUREREA SI SUFERINTA ACTUALA A SPECIEI UMANE. DACA VRETI SA FACETI FATA ADEVARULUI, E TIMPUL SA INTRATI IN PIRAMIDA PENTA-DIMENSIONALA A LUMINII SI SA CERETI SPRIJINUL SINELUI VOSTRU SUPERIOR, PENTRU A VA AJUTA SA TRECETI IN REVISTA SI SA ANALIZATI, DINTR-O PERSPECTIVA MAI INALTA, MOTIVELE PENTRU CARE INTERACTIONATI SI REACTIONATI ASA CUM O FACETI, CU PARTENERUL VOSTRU, CU FAMILIA SI CU ACEIA CU CARE AVETI O RELATIE APROPIATA. VA TEMETI SA VA DECLARATI ADEVARUL SI SA VA PASTRATI CU FERMITATE DECIZIA DE A DEVENI MAESTRUL PROPRIULUI DESTIN?

· Invatati sa dati de la voi, numai ce va este usor de dat, pe masura ce va supuneti legilor echilibrului si armoniei legate de a da si a primi?

· Va mai temeti inca sa fiti singuri, sa va pierdeti slujba sau siguranta?

· Va mai indoiti inca de capacitatea voastra de a gestiona succesul, puterea si responsabilitatea? In anii ce vor urma, multi dintre voi vor fi condusi la marginea prapastiei. Se va parea ca acolo va asteapta numai intuneric, un mare vid sau distrugerea, dar, de fapt, va fi Sufletul vostru Spirit, care va va impinge inainte – tentandu-va sa va folositi aripile simbolice si testandu-va sa vada daca puteti sa va luati zborul.

· Deoarece va aflati intr-o faza foarte critica a procesului vostru de iluminare – un moment in care sunteti cel mai vulnerabili si in care incercarile nu mai sunt la fel de dramatice ca in trecut – sunteti deseori nedumeriti si nu mai stiti care este pasul urmator sau care este urmatorul adevar pe care il aveti de incorporat in realitatea voastra aflata in permanenta schimbare.

· Tineti minte ca, atunci cand declarati: „Predau tot ce am si tot ce sunt, pentru binele meu cel mai mare.” sau: „Imi aliniez vointa cu Vointa Divina a Tatalui/Mamei Dumnezeu, pentru binele meu cel mai inalt si pentru binele suprem al tuturor”, asta nu inseamna ca renuntati la bunurile pamantesti sau la liberul arbitru. Este vorba despre a avea incredere in intelepciunea Sinelui vostru SupraSuflet Superior si a Sinelui vostru Dumnezeu, deoarece aceste fatete superioare, mai intelepte, ale constiintei voastre Divine vor sti intotdeauna si oricand, ce este cel mai bine pentru voi.

Aveti grija sa nu recadeti in vechile tipare, de a lr permite altora sa gandeasca in locul vostru, de a va lasa condusi fara sa puneti intrebari, fara sa va validati propriul adevar, prin orientarea inlauntru si conectarea la acea sursa infailibila, propria voastra Prezenta Divina. Multi dintre voi mai cautati inca in afara voastra, cautandu-i pe cei despre care ganditi ca sunt mai puternici si mai cunoscatori decat voi, in speranta ca o vor lua inainte, in asa fel incat sa nu fiti voi primii care pasesc intr-un teritoriu netestat inca. Va spunem, dragilor, ca nu va merge asa. Voi, ca Indrumatori si Deschizatori de Cale, trebuie sa va luminati propria cale si sa va bazati pe propria intelepciune interioara, pretioasa, care a fost platita si castigata de-a lungul a lungi ere de experiente, de incercari si suferinte si, in cele din urma, de succes.

Va spun, curajosii mei, nu aveti cum sa fiti slabi de inima sau timizi in Spirit, pentru ca pasul urmator pe calea voastra catre Starea de Maestru este sa preluati conducerea lumii voastre personale si sa pasiti inainte, cu curaj si hotarare, pentru a va revendica mostenirea Divina. Ea va asteapta, dar voi trebuie sa atrageti, sa integrati si sa activati Esenta Creatorului – Particulele Adamantine de Lumina – substanta Divina a intregii Creatii, pe care o veti folosi pentru a modela si crea minunata voastra lume noua. Ati fost destinati din totdeauna sa deveniti catalizatorul si conducatorul propriului viitor. Trebuie sa va infuzati viziunea cu emotia incantarii si cutezantei, trebuie sa fiti indrazneti si curajosi, atunci cand mergeti impotriva curentului obisnuintei si sa iesiti de sub dominatia constiintei de masa. Trebuie sa spuneti cuvinte care rezoneaza cu vibratiile succesului si trebuie sa va mentineti pe pozitie si sa actionati asemenea unui castigator triumfator. Trebuie sa indrazniti sa dati totul, pentru a va dovedi ca, atunci cand sunteti in armonie cu Spiritul, orice daruiti liber si cu intentie iubitoare, se intoarce insutit.

Aveti cu totii de jucat un rol integral, nu mai puteti renunta la propria autoritate sau sa mergeti supusi, unde va conduc altii. Trebuie sa luati parte activ si sa jucati rolul care v-a fost distribuit de catre Sinele Divin – acela care va constitui darul si contributia voastra la intreg. Trebuie sa va respectati juramantul pe care l-ati facut inainte de a va incarna in aceste vremuri critice, pe Pamant.

Acum, mai mult decat oricand, aveti uneltele materializarii la indemana. Trebuie sa iesiti din zona de confort si sa renuntati la tot ceea ce nu va mai serveste – stiti cu totii unde se aplica asta, in viata personala – va priveste in fata de luni, daca nu chiar de ani de zile si va deveni si mai greu de suportat, pana cand nu veti abandona si nu veti renunta la ceea ce va retine.

Preaiubitilor, pe masura ce va specializati in calitatea de co-creatori inspirati, nu va veti mai concentra energia asupra micilor dorinte banale ale trecutului. Veti stabili un flux constant de Particule Adamantine in si prin recipientul vostru fizic, restul curgand in afara, in lumea formei. Veti programa, in cele mai mici detalii, ceea ce doriti sa materializati pentru confortul si placerea personala, iar mantra voastra constanta va fi: „Toate nevoile si dorintele imi sunt implinite, inainte de a realiza care sunte ele – ceea ce va fi mereu pentru binele meu cel mai inalt si pentru binele suprem al tuturor.” Va veti stabili, cu meticulozitate, calea serviciului adus omenirii, care se va afla in perfecta armonie cu misiunea voastra Divina, in aceasta era noua. Veti avea o conexiune clara, constanta si benefica cu Sinele SupraSuflet Superior si veti urma, cu gratie si usurinta, Calea Luminii care serpuieste mereu, din ce in ce mai sus, spre taramurile mai rafinate ale existentei. Fiti siguri ca va voi indruma mereu, va voi inspira si va voi proteja, atunci cand va avantati mai departe, in necunoscut. Eu radiez iubirea eterna a Mamei/Tatalui nostru Dumnezeu, spre fiecare dintre voi,

SUNT ARHANGHELUL MIHAIL

Transmis prin Ronna Herman http://www.ronnastar.com/

Sursa: Newsletter Editura For You

header-Vs2