Însămânţează toate darurile şi energiile celeste!

 

 

Mesaj din partea ‘Echipei’
18 Februarie 2015
 

Peggy Black şi ‘Echipa’
 

 

Suntem aici, pentru a vă oferi sprijinul, precum şi pentru a vă încuraja, însufleţi, în calitatea voastră de fiinţe magnifice dintru Lumina conştientă şi înzestrate cu o conştiinţă de Lumină, care este însăşi esenţa voastră – Ceea Ce Sunteţi. Înţelegem că, în ceea ce vă priveşte centrul de interes este realitatea voastră fizică; cu toate acestea, continuăm să vă reamintim că sunteţi pachete, conglomerate energetice de lumină. Sunteţi conştiinţă divină, într-o formă fizică singulară, unică. Vă aflaţi aici, pe această planetă, în aceste vremuri, pentru a pune bazele unei lumi noi.

Atunci când priviţi la exterior, la tot ceea ce se petrece, cu efecte prejudiciatoare asupra vieţii, ştim că puteţi fi descurajaţi, descumpăniţi şi chiar mâhniţi, demoralizaţi. Vrem să vă reamintim propria voastră putere de a crea. Atunci când acceptaţi să coborâţi – ori lunecaţi, din neatenţie, în frecvenţele vibratorii ale conştiinţei de masă, voi veţi percepe întotdeauna densitatea lor specifică, precum şi simţământul de disperare.

Prin urmare, vă adresăm îndemnul de a vă eleva propriile vibraţii şi de a vă modifica perspectiva asupra a ceea ce se petrece pe ecranul acestei dimensiuni. Amintiţi-vă, de fiecare dată când înfăptuiţi o schimbare personală, de fiecare dată când tămăduiţi sau sublimaţi un aspect lăuntric, voi contribuiţi, prin acel progres, cu acea energie vindecătoare, la evoluţia şi tămăduirea Întregului. Vom repeta adeseori acest mesaj, sub cele mai variate forme, pentru a vă înlesni revendicarea puterii personale de a vă transforma realitatea şi lumea dimprejurul vostru.

Fiecare dintre voi este un aspect esenţial, în cadrul conştiinţei colective. Tu te simţi, poate, nesemnificativ, mărunt sau neimportant; cu toate acestea, noi suntem aici, pentru a-ţi reaminti propria ta magnificenţă. Gândurile, cuvintele şi acţiunile tale influenţează, în permanenţă, câmpul cuantic de energie neutră.

Această energie neutră, această energie cuantică aşteaptă amprenta voastră, a fiecăruia dintre voi. Prin însăşi observarea evenimentelor, voi influenţaţi cu adevărat evenimentul în sine. Savanţii voştri au demonstrat că energia devine fie undă, fie particulă, în funcţie de observator.

Potenţezi şi persistă lucrurile asupra cărora te concentrezi. Potenţezi şi persistă lucrurile cărora le opui rezistenţă. Potenţezi şi persistă lucrurile în privinţa cărora îţi faci griji. Potenţezi şi persistă lucrurile pe care le judeci. Acum este timpul să îţi asumi şi amplifici puterea personală. Fii convins de acest adevăr! Ai fost învăţat şi te-ai deprins să îţi utilizezi abilităţile creatoare de-a-ndoaselea şi de-a-ndărătelea.

Tu continui să creezi înseşi lucrurile pe care nu le doreşti. Aminteşte-ţi, energia urmează gândul. Aşadar, urmăreşte lucrurile asupra cărora te concentrezi! Care este obiectul atenţiei tale? În ce anume îţi investeşti timpul, energia mentală şi vibraţiile emoţionale?

În cazul în care îţi faci griji, în continuare, cu privire la finanţe, sănătate, relaţii sau la situaţia mondială actuală, tu vei contribui cu frecvenţele vibratorii cele mai intense şi creatoare, la câmpul neutru de energie cuantică – acesta reproducându-le şi manifestându-le, de fiecare dată.

Acum, imaginează-ţi conştiinţa colectivă concentrată asupra unei chestiuni – a unei judecăţi, prejudecăţi, temeri sau prejudiciu! Închipuie-ţi cât de puternică este acea energie colectivă, în procesul de creare, materializare a însuşi lucrului căruia colectivitatea i se opune, de care se teme sau pe care îl judecă!
 

Vă invităm să fiţi voi înşivă, schimbarea! Suntem aici, pentru a vă inspira încrederea în adevărul conform căruia voi sunteţi promisiunea schimbării. Voi sunteţi alchimiştii care vor transmuta plumbul acţiunilor inconştiente, prejudiciatoare existenţei, în vibraţiile aurii ale probabilităţilor de susţinere a armoniei şi vieţii.
 

Atunci când auziţi veşti de evenimente atroce; iar prima voastră reacţie este de groază, teamă sau chiar mânie, voi şi alţi membri ai colectivităţii – cei care sunteţi conştienţi de potenţialul şi capacitatea voastră teribilă, fantastică, de a influenţa ceea ce se petrece pe planetă – faceţi tot posibilul şi dăruiţi ce aveţi mai bun, pentru a produce o transformare conştientă în modul de percepere a acestor evenimente! Suntem conştienţi că vă îndemnăm să vă comportaţi de o manieră diferită de cea indusă prin educaţia convenţională.

Este nevoie de un profund angajament, din partea voastră, pentru a deveni alchimişti conştienţi. Conduita, reacţiile şi însăşi condiţia existenţială, starea voastră de a fi sunt încastrate, incorporate în conexiunea şi împletirea voastră, în matricea colectivă.

Religiile şi sistemele educaţionale nu v-au vorbit, educat, luminat cu privire la adevărata voastră natură celestă. Sunteţi o magnifică fiinţă divină multidimensională, înzestrată cu o conştiinţă de Lumină. Sunteţi o parte activă din mintea divină, manifestându-vă gândurile şi vibraţiile emoţionale, în acest orizont temporal şi această realitate densă.

Fiecare fiinţă de pe planetă face parte din mintea divină. Cu toate acestea, conform observaţiilor noastre, majoritatea se scaldă încă în apele stătătoare ale limitării, simţindu-se neputincioşi, precum şi incapabili de a schimba sau transmuta vreo faţetă a acestei realităţi.

Energia şi dinamica, pe planeta voastră, s-au destabilizat, şi-au pierdut echilibrul. Majoritatea indivizilor şi-au pierdut conexiunea autentică, legătura întemeiată cu tărâmurile subtile, non-fizice; de asemenea, cu conştiinţa naturii şi a tuturor făpturilor vii. Terra este, la rândul său, conştientă, aidoma tuturor fiinţelor.

Emiteţi şi trimiteţi-vă, pe cale telepatică şi de la inimă la inimă, Iubirea şi recunoştinţa, faţă de Tot şi toate, în special faţă de oamenii din zonele de conflict!

Vizualizaţi aerul şi apa, ca fiind pure; de asemenea, o abundenţă de energie curată, regenerabilă, la dispoziţia tuturor! Vedeţi, cu ochiul lăuntric, şi invocaţi bunăstare şi sănătate, pentru fiecare fiinţă umană! Manifestaţi, prin puterea cuvântului şi a gândului, facilităţi financiare, pentru toţi oamenii! Fiţi co-creatorii şi ancora conducătorilor politici care nutresc cele mai bune intenţii şi întreprind cele mai binefăcătoare acţiuni! Susţineţi viziunea păcii pe Terra!
 

Însămânţaţi toate darurile şi energiile celeste, cu viziunile cele mai elevate şi intenţiile cele mai bune! Invocaţi toate fiinţele divine, din tărâmurile eterice, diafane, ale Iubirii şi Luminii, pentru a vă fi alături, în această măreaţă şi minunată lucrare! Amintiţi-vă că sunteţi nemărginit de puternici! Totul depinde doar de însuşirea şi susţinerea acestui adevăr, precum şi de acţionarea din acest uluitor lăcaş al interconexiunii şi împletirii voastre.

Energia din cadrul matricei colective este întotdeauna interconectată. La însuşirea acestei cunoaşteri, drept propriul adevăr, gândurile şi intenţiile voastre vor declanşa transformarea şi saltul pe un nivel energetic superior, înlăuntrul celorlalţi, indiferent de locaţia lor fizică. Radiaţi-vă iubirea şi energia vindecătoare, asupra tuturor, în special asupra celor care comit cele mai rele fapte!

Vă sunt necesare atât voinţa şi angajamentul, cât şi săvârşirea actului sacru de onorare a naturii voastre adevărate, de fiinţă de şi dintru Lumină, cu scopul de a fi voi înşivă schimbarea, de a vă depăşi limitările şi extinde orizonturile, de a susţine, evoca, vizualiza şi ancora un nou mod de existenţă, o nouă experienţă de viaţă. Sunteţi aici pentru a oferi şi asigura această temelie. Rândurile voastre cresc, pe măsură ce tot mai multe fiinţe conştientizează că deţin literalmente, cu adevărat şi în mod absolut, capacitatea de a declanşa schimbarea în bine, a întregii omeniri.

Suntem onoraţi că ne ascultaţi cuvintele şi săvârşiţi această lucrare nobilă, acest serviciu divin. Fiţi convinşi că Tărâmurile Adevărului, Iubirii şi Luminii vă stau la dispoziţie, oferindu-vă sprijin şi îndrumare, în această aventură! Vă onorăm pentru curajul şi tăria morală de a fi întrupaţi, înfruntând provocările acestor vremuri. Bucuraţi-vă în cunoaşterea că sunteţi iubiţi, vegheaţi şi, mai presus de orice, preţuiţi!
 

Echipa’
 

©2015 Peggy Black All Right Reserved. Puteţi împărtăşi acest mesaj şi îl puteţi distribui cât timp nu operaţi modificări, de asemenea cât timp îi precizaţi autorul şi includeţi această informare cu privire la copyright, precum şi adresa web.
http://www.morningmessages.com GRATUIT 88 mesaje disponibile 
 
Sursa : Newsletter Editura For You

 

 

 

One comment on “Însămânţează toate darurile şi energiile celeste!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s