7 Chakra-Clearing Affirmation To Enhance Your Sex Life

The mainstream media seems to constantly bombard us with tips for better sex, usually focusing on the physical body or the emotions. Perhaps they are still catching on to the notion that sex can also unfold as an energetic or spiritual experience. I view sex as a highly pleasurable energetic exchange and a form of active meditation. For me, working with chakra affirmations has become a great way to create deeper, more profound sexual connections and experiences.The chakras are energy centers located throughout the body, and each is associated with a set of organs and an aspect of our being. (For more on the chakras: go here.)Because I take a holistic approach to sex, I recommend practicing affirmations for all of the chakras, not just the sacral chakra because it is associated with the sex organs, or the heart chakra because it’s associated with love.Using these seven chakra affirmations can open the flow of energy throughout the body and enhance sexual experiences by building trust, acceptance, appreciation, unconditional love, positive expression, harmony and connection.

1. Root Chakra: TrustThe root chakra, the foundation of the human energy system, governs our basic needs for safety and security. Located at the base of the spine, it is associated with the color red. A healthy and open root chakra is required for all sexual connections because we must be willing to trust our partners. When we are not fundamentally feeling safe and secure, we will struggle to connect and to share our energies in a meaningful way with other human beings.Visualize deep red light flowing through the base of your spine as you repeat the affirmation to yourself, “I trust that I am safe with my partner.”
2. Sacral Chakra: AcceptanceSitting between the root chakra and belly button is the sacral chakra, which governs the sex organs and is associated with the color orange. It can get bogged down with the feelings of guilt and shame that are often associated with sexuality and sexual trauma. It is possible to clear sacral chakra blockages by forgiving yourself and others, and accepting yourself as a sexual being.Visualize a bright orange light flowing through your sacrum as you repeat, “I accept my sexuality and I forgive any past sexual traumas.”

3. Solar Plexus Chakra: AppreciationThe solar plexus chakra sits above the belly button and below the sternum, and pertains to personal power and vitality. It governs the stomach organs and is associated with the color yellow. When the solar plexus is clear, we can have generous, unselfish ego-free sex without expectations. We will be opened to sexual gratitude and appreciation. Blockages in the solar plexus can cause us to be withholding or controlling over the sexual experience.Visualize clear yellow light flowing through your stomach as you repeat, “I appreciate my sexuality and my partner’s sexuality.”

4. Heart Chakra: Unconditional LoveThe heart chakra governs our ability to love. It sits over the breastbone and is associated with the color green. Blockages in the heart chakra can be linked to fear of loving someone else and fear of loving ourselves, both of which lead to disconnected love-making. Clearing these blockages and opening the heart space should allow for profoundly deeper, more passionate sex.Visualize vibrant green light flowing through your heart as you repeat, “I am open to giving and receiving unconditional love.”

5. Throat Chakra: Positive ExpressionThe throat chakra governs self-expression, esteem and creativity. It is situated over the throat, and it is associated with the color blue. Sex is undoubtedly a form of self-expression, and when your throat chakra is clear, your sexual expression should feel positive, authentic and creative. When the throat chakra is blocked, sexual expression may feel dull and unexciting.Visualize clear blue light flowing through your throat as you repeat, “I express my sexuality in a positive way.”

6. Third Eye Chakra: HarmonyThe third-eye governs intuition, wisdom and clairvoyance. It sits in the middle of your brow just above your eyes and is associated with the color indigo. Amazing sex happens when we give ourselves permission to trust our intuition and connect on a deeper level beyond what is visible in the physical realm. When the third eye is clear, we can find ourselves flowing in harmony with our sexual partners, but when it’s blocked, we may struggle to reach this degree of intimacy.Visualize deep indigo-blue light flowing through your forehead as you repeat “I experience harmony with my partner.”

7. Crown Chakra: ConnectionLocated above the top of the head and colored as violet or white, the crown chakra reflects the seat of our spirituality, the pure essence of our divinity, and our connection to all living things. When the crown chakra is open, we can completely lose ourselves during sex and have a “God-head” like orgasmic experience, merging our energy with our partner and surrendering to all that is. When the crown chakra is blocked, it will be more difficult to obtain this extreme ecstatic release.

Visualize vivid violet light flowing out of the top of your head as you repeat, “I am sexually connected and divine.”Photo Credit: Alex Grey, Kissing, 1983Article by Dr Kelly Neff, Originally Published by MindBodyGreen

ABOUT THE AUTHOR

Dr. Kelly Neff is a social psychologist, author and educator who has helped thousands of people learn about health, relationships, love and sexuality. She holds a B.A. in Psychology from Georgetown and M.A. and Ph.D. in Social Psychology from Claremont Graduate University. A professor of psychology since 2007, she has become an innovator in the field of online teaching with her book, Teaching Psychology Online. When she isn’t writing, teaching or doing healing work from her home in Boulder, CO, Dr. Neff travels the globe researching transformational festivals for her upcoming book for the Festival Research Project. She is currently a contributing author to The Mind Unleashed. You can find her daily doses of inspiration and positivity on Facebook and Twitter. Light and Love!
Sursa http://themindunleashed.org/2014/10/7-chakra-clearing-affirmations-enhance-sex-life.html

Energiile lunii decembrie

Decembrie va fi încă o lună plină de ardoare, acţiune şi va implica nenumărate activităţi – o lună care ne propulsează în viitor, dar ne şi reîntoarce în trecut; care ne invită să descindem înlăuntrul nostru, dar şi să ne extindem, la exterior, aplicând tot ceea ce am învăţat în decursul acestui an, pentru a onora o încheiere şi pentru a obţine limpezime şi ordine, din haos. Este invitaţia din partea Divinităţii, de a avansa de la vindecare, la întregirea Sinelui, dacă ne stă în putere, în lumina cuvintelor din Rugăciunea Seninătăţii, “…de a accepta lucrurile pe care nu le pot schimba, de a schimba lucrurile pe care le pot schimba…” Ceea ce nu putem schimba, sunt ceilalţi oameni; ceea ce putem (pre)schimba, este energia la care recurgem, pentru a ne crea viaţa. Acesta este momentul propice pentru a valorifica oportunitatea de a transpune în realitate viaţa pe care ne-am dorit-o, am visat-o dintotdeauna. Întrebarea este: Avem noi oare curajul de a accepta, cu toată inima, bucuria, pacea, iubirea şi abundenţa pe care afirmăm că le dorim? Nu e nevoie decât de un gând, pentru a cere un miracol; însă e nevoie de curaj, pentru a-i permite miracolului să se manifeste şi pentru a beneficia de schimbările succesive pe care le va produce. Oprirea, încetarea activităţii s-a transformat într-un punct de cotitură şi putem alege, cu toţii, să abordăm noi direcţii.

Cinci planete îşi schimbă semnul zodiacal, în decursul lunii Decembrie – Soarele, Mercur, Venus, Marte şi Saturn; Jupiter intră în mişcare retrogradă; Uranus, în mişcare directă; avem, de asemenea, cea de-a şasea cuadratură dintre Uranus şi Pluton; iar Mercur intră în umbră retrogradă. Schimbările de semn planetar sunt salturi energetice care deschid noi portaluri, întru împlinirea unor uluitoare potenţialităţi. Planetele personale tranzitează felurite semne zodiacale, în decursul unui an, invitându-ne la o nouă călătorie, la un nou tur pe roata vieţii, bogată în experienţe pline de farmec şi învăţăminte. Spirala ascendentă a evoluţiei, marcată de planetele exterioare, cu o mişcare mai lentă, dar mai ales de expansiunea generală a conştienţei şi conştiinţei noastre, este cea care ne îmboldeşte să ne extindem şi să ne înălţăm prin portaluri şi să deschidem noi perspective pentru existenţele noastre. Ne îmbarcăm pe roata vieţii, de multe ori, împlinind o rotaţie completă, sau o întoarcere de 360 grade, moment în care ne aflăm în faţa unei alegeri – ne îmbarcăm din nou, într-un ciclu similar, pe aceeaşi roată, sau facem un salt energetic – ne ridicăm vibraţiile – ceea ce ne va desprinde de ciclul anterior şi ne va transpune într-unul superior? Nu e nevoie decât de o mică transformare calitativă, de un uşor salt vibraţional; dar, oricât de mărunt ar părea, acesta produce o schimbare semnificativă.

Totuşi, trebuie să fim dornici şi dispuşi să punem schimbarea în practică şi, totodată, să avem curajul de a accepta cu bucurie, de a integra şi de a ne alinia cu efectele ei transformatoare asupra noastră, pe termen lung. Atunci când ajungem la un punct în care orice schimbare este binevenită, întrucât suntem obosiţi, descurajaţi, decepţionaţi şi nefericiţi, suntem dispuşi să acceptăm primul lucru ce ni se iveşte în cale. La acel punct, absolut orice pare mai îmbucurător decât situaţia noastră curentă; şi riscăm să facem o mişcare laterală, care ar putea însemna un salt din proverbialul lac, în puţ. Dacă ne dorim o schimbare radicală, un salt, trebuie să fim dornici şi pregătiţi pentru o modificare de vibraţie şi frecvenţă energetică, pentru năruirea, desfiinţarea până la temelie, a tot ceea ce suntem şi am fost şi pentru zidirea unei noi fiinţe. În acest scop, este necesar să declanşăm o stare temporară de haos; de asemenea, să acceptăm o încheiere, să învăţăm din greşeli şi să mergem mai departe; totodată, să rupem legăturile cu ceea ce nu ne mai este favorabil, precum şi să invităm noi posibilităţi, al căror potenţial şi efecte sunt necunoscute.

După doi ani în Scorpion – sub semnul căruia, ne-a purtat în străfundurile inconştientului, Saturn se deplasează în Săgetător – semnul care guvernează filosofia, religia, cunoaşterea superioară, tot ceea ce este insolit. A venit timpul să evoluăm (o lecţie Saturniană) şi să devenim discipoli întru propria învăţare, îndeplinire a menirii sufleteşti, urmare a căii destinului, expansiune, evoluţie şi înălţare. Saturn ne învaţă disciplina şi concentrarea, indicându-ne unde să aplicăm schimbările şi apoi rămâne alături de noi, drept reamintire constantă a promisiunii pe care ne-am asumat-o, cu privire la lucrarea de (de)săvârşit, până la capăt. Este ca şi cum le-ai promite copiilor că vor ieşi la joacă, după ce îşi vor fi dereticat camera; iar tu ai rămâne în pragul uşii, pentru a te asigura că sunt conştiincioşi.

Cuadratura Uranus / Pluton din luna Decembrie este cea de-a şasea, dintr-o serie de şapte cuadraturi între cele două planete [în 2012, a debutat o serie de 7 cuadraturi între planetele Uranus şi Neptun, care vor avea loc până în data de 17 martie 2015] şi corespunde celui de-al treilea ochi, în conformitate cu asocierea dintre aceste 7 aspecte şi cele 7 chakre, asociere realizată, pentru prima oară, de astrologul Carol Anne Ciocco. Aceste careuri se desfăşoară din Iunie 2012 şi constituie o expansiune a conjuncţiei Pluton / Uranus, din prima jumătate a anilor 1960. Evoluăm din copiii-flori în adulţii-promotori şi seminţe ale schimbării. Cea de-a şasea chakră este locul de convergenţă dintre minte şi spirit – Divinul şi umanul sunt în asentiment, precum şi de integrare a luminii sufletului, în negura omenească. Avem ocazia de a ne desprinde de poverile emoţionale şi de a încheia un parteneriat spiritual / uman, înainte de a atinge cea de-a şaptea chakră, cu declanşarea aspectelor aferente, în decursul lunii Martie 2015, când ne putem revendica şi purta ‘coroana’, precum şi celebra încheiere a călătoriei de întoarcere la Sursă şi restabilire a conexiunii cu Sursa.

Am tot aşteptat ca lumea să se transforme, în vreme ce lumea ne-a acordat nouă toate ocaziile favorabile schimbării — acest impas a ajuns la un punct de cotitură. Acum a venit vremea ‘sfârşitului’. Totuşi, nu în calitate de sfârşit al lumii, ci de încheiere şi definitivare a tot ceea ce nu mai deţine potenţial energetic, în beneficiul vostru. Avem oportunitatea de a încheia anul ‘în glorie’, într-o notă de optimism şi de a deschide noul an ‘la cote şi frecvenţe înalte’. Pentru ce sunteţi pregătiţi, acum – având în vedere tot ceea ce aţi trăit, de-a lungul anului trecut şi chiar o perioadă mai îndelungată? Orice sfârşit înseamnă un nou început şi nu putem avansa, cu apăsarea trecutului – ceva trebuie să dispară. Care sunt poverile de care vă eliberaţi, sau care se desprind de voi, propulsându-vă înainte?

În decursul acestei luni, cu repercusiuni asupra întregii vieţi, aţi putea asista la ‘sfârşitul’, încheierea, finalizarea şi agonia unei situaţii de viaţă care se afla în stadiu terminal, de multă vreme; însă voi o reînviaţi, o reînsufleţeaţi, de fiecare dată când se apropia de final, deoarece vă temeaţi de o potenţială pierdere. Gândiţi-vă, de pildă, la sfârşitul unei căsnicii, al unui serviciu, al unei relaţii sau al unui stil de viaţă. Odată cu acestea, s-ar fi spulberat siguranţa, stabilitatea şi confortul vostru. Chiar dacă nu eraţi fericiţi, vă erau familiare, binecunoscute. În lipsa lor, trebuie să vă redefiniţi viaţa – ceea ce include aspectele de bucurie, pace, Iubire şi abundenţă, în şuvoi nesfârşit, în curgere infinită şi fără urmă de teamă. Sunteţi dependenţi de haos? Veţi găsi răspunsul, atunci când veţi trăi în absenţa haosului. Ne putem simţi utili, chiar dacă nu soluţionăm o problemă, nu pacificăm situaţii conflictuale, nu ordonăm situaţii haotice sau nu ne confruntăm cu o provocare? Acum avem oportunitatea de a ne ocupa de această întrebare, cu mare sinceritate şi de a afla dacă ne dorim cu adevărat şi suntem pregătiţi pentru ‘… pe pământ pace, între oameni bunăvoire!’ [vezi Luca 2: 14]

Ceea ce se apropia de sfârşit şi se afla ‘la capătul resurselor energetice’, este acum la FINAL; nu mai este cu putinţă reînvierea sau resuscitarea unor situaţii care, pur şi simplu, nu mai deţin potenţial energetic, oricât de mult aţi dori să persiste. Şi dacă voi nu sunteţi dornici de final, de desprindere; în schimb, cealaltă persoană implicată este pregătită şi vă aduce la cunoştinţă că, în ceea ce o priveşte, totul a fost spus şi făcut, toate cărţile au fost jucate. Fie situaţia se încheie dintr-odată, fie devine atât de intolerabilă, încât trebuie să o lăsaţi în urmă. Noi cărări ne îmbie, pe când cele vechi se închid; şi trebuie să păşim pe ele, întrucât se înscriu în cursul firesc al evoluţiei şi înălţării, pe care ni l-am asumat.

Cuvântul cheie sau tema lunii Decembrie este pace, care nu înseamnă absenţa sunetului sau a mişcării, ci prezenţa calmului, seninătăţii şi detaşării. Vă puteţi bucura de calm, în toiul oricărei furtuni, dacă refuzaţi să participaţi la haos şi, în schimb, rămâneţi în energia păcii. Detaşaţi-vă de haos; şi, totodată, recunoaşteţi, acceptaţi şi asumaţi-vă responsabilitatea numai pentru ceea ce vă aparţine sau vă revine, cu adevărat! Fiţi conştienţi de propria valoare; de asemenea, concentraţi-vă asupra sinelui şi propriilor interese, valorificând energia acestei luni, cu scopul de a afla ceea ce prezintă, într-adevăr, importanţă, pentru voi, şi de a vă aşeza viaţa pe o nouă fundaţie! Stabiliţi-vă intenţii clare pentru noile situaţii de viaţă pe care doriţi să le atrageţi, materializaţi sau creaţi; şi astfel, veţi şti de ce anume să vă desprindeţi. Fiţi fermi cu privire la ceea ce meritaţi şi doriţi să aveţi în viaţă, întrucât voi sunteţi singurii care se limitează pe sine şi îşi stăvilesc propriul flux de energie.

În perioada Sărbătorilor, apreciaţi şi fiţi recunoscători pentru ceea ce aţi învăţat pe parcursul acestui an, întrucât pregăteşte scena pentru 2015, precum şi pentru următoarea etapă evolutivă ce va fi, cu siguranţă, plină de bucurie şi de pace; iar calea către împlinire va fi, la rândul ei, plină de Lumină şi uşor de distins.

Sa vă bucuraţi de o lună minunată!

http://spiritlibrary.com/uriel-heals/december-2014-energy-report

 Mesaj primit de Jennifer Hoffman
din partea Arhanghelului Uriel
Luni, 1 Decembrie 2014 
Sursa Newsletter Editura For You