Focar Epidemic de Frică şi Ură

 

Mesaj din partea ‘Echipei’
21 august 2014
 

 
Suntem aici, martori ai neobişnuitului haos, precum și ai incredibilului conflict care au cuprins planeta voastră. Mulți dintre voi resimt, până la saturație, efectele neîncrederii şi descurajării, în faţa scenariilor repetate de violenţă şi conflict. Am dori să vă încurajăm şi să vă susţinem în desprinderea de orice simţăminte de descurajare, cât şi de orice sentimente de neputinţă sau deznădejde.

Aceste simţăminte amplifică, efectiv, matricea energetică în curs de desfăşurare pe ecranul realităţii voastre. Este important să vă amintiţi că sunteţi un creator magnific, sunteţi o fiinţă de şi dintru Lumina şi conştiinţa divină. Sunteţi aici, ca să zicem aşa, în misiune, pentru a oferi sprijin, la rândul vostru şi pentru a converti aceste energii distorsionate.

Cu toate acestea, câmpul conştiinţei colective vibrează intens la frecvenţele fricii, zbuciumului, conflictului, urii şi abuzului de putere. Acest câmp colectiv de energie şi vibraţii emoţionale infectează gândurile fiecărei fiinţe. Toţi suntem înzestraţi cu calităţi empatice şi percepem energia densă. Majoritatea le reprimă, întrucât nu ştiu cum să gestioneze situaţia şi să-şi valorifice abilităţile. Totuşi, fac şi ei parte din tabloul general.

Aţi putea spune că ne confruntăm cu focarul unei epidemii letale de frică şi ură. Se manifestă atât în acţiunile la nivel individual, cât şi la nivel de grupuri aflate în opoziţie. Această epidemie de frică, neajutorare şi abuz de putere este generată, în mod continuu, de imaginile ce sunt difuzate pe parcursul ştirilor voastre de seară.

Vă invităm să faceţi un pas înapoi, pentru o clipă şi să recunoaşteţi cine sunteţi voi înşivă, ca persoană. Fiecare dintre voi este un transformator al energiilor şi acţiunilor întunecate, mohorâte, distorsionate. Fiecare este un membru al familiei de Lumină. Sunteţi fiinţe stelare divine, magnifice, multidimensionale, care se află aici, pe această planetă, pentru a converti, înălţa şi transmuta tot ceea ce dăunează vieţii.

Antidotul acestei epidemii de frică, ură şi violenţă constă în conştienţa voastră cu privire la cine sunteţi cu adevărat, precum şi în disponibilitatea de a menţine şi ancora o nouă realitate. Orice fiinţă trezită, care continuă să radieze frecvenţele iertării, Iubirii şi recunoştinţei în matrice şi în conştiinţa colectivă, prestează un serviciu de mare putere.

Nu sunteţi neajutoraţi, în această realitate. Sunteţi nemăsurat de puternici. Prin urmare, păşiţi înainte şi, totodată, înlăuntrul puterii personale. Începeţi să generaţi frecvenţele şi vibraţiile de susţinere a vieţii.

Atunci când observaţi că judecaţi evenimentele care se petrec, opriţi-vă! STOP! Resetaţi-vă gândurile şi proiecţiile care nu fac decât să contribuie la însăşi situaţia care vă tulbură, vă supără sau chiar vă răvăşeşte. Aceasta este o abilitate verificată, pe care vă invităm să o deprindeţi şi practicaţi, cu măiestrie. O cunoaşteţi; e vorba numai de reamintire.
 

Ştim că aceasta este ceea ce aţi putea numi o activitate de proporţii, o răspundere însemnată. Permiteţi-ne să vă asigurăm că sunteţi la înălţimea sarcinii; altminteri nu v-aţi afla Aici, pe această planetă, în aceste vremuri.

Misiunea voastră este de a observa evenimentele din viața personală, precum şi ceea ce se petrece la nivel colectiv şi de a oferi frecvenţa înălţătoare, specifică propriei voastre Surse de Iubire şi Lumină, infuzând-o în şi asupra înseşi lucrurilor cu efect polarizator.

Amintiţi-vă, emoţiile negative creează dependenţă, la fel ca zaharurile voastre procesate şi alte tipuri de droguri sau comportamente. Este timpul să fiți sinceri cu voi înşivă şi să onoraţi cine şi ce sunteţi. Sunteţi o fiinţă divină care este prinsă, din întâmplare, în reţeaua benzilor de frecvenţă ale acestei epidemii de frică şi ură.

Numai prin intenţia şi conexiunea voastră la adevărul a cine şi ce sunteţi, în calitate de cetăţean galactic, puteţi infuza frecvenţa voastră, specifică Luminii, în orice situaţie, cu scopul de a o transforma.

Pe când observaţi evenimentele care sunt difuzate la televizor, amintiţi-vă să nu judecaţi şi să nu condamnaţi. Această atitudine insuflă energie, înseşi situaţiei pe care doriţi să o schimbaţi.

Aşadar, începeţi să urmăriţi ştirile, cu conştienţa că puteţi transmuta realitatea a ceea ce este difuzat şi, totodată, întreţinut şi amplificat prin teama, judecăţile şi abuzul de putere, de la nivel colectiv. Începeţi să vizualizaţi sau să invocaţi şi să ancoraţi o realitate de susţinere a vieţii. Vizualizaţi o încheiere fericită, o turnură miraculoasă, în desfăşurarea situaţiei. Binecuvântaţi fiecare individ ce oferă mai degrabă vibraţii negative, decât o frecvenţă a Iubirii. Faceţi tot posibilul pentru a vedea aceşti indivizi drept scânteile divine, care şi sunt, de altfel.
 

Începeţi, totodată, să vi-i imaginaţi pe conducătorii lumii voastre trezindu-se şi contribuind la starea de armonie, co-creând pacea şi bunăstarea pentru toată lumea. Voi sunteţi cei care pot determina această schimbare. Atunci când le judecaţi şi condamnaţi acţiunile, voi le amplificaţi, de fapt, puterea.

Închipuiţi-vă că vă puteţi adresa fiecăruia dintre conducătorii lumii, în tărâmurile lăuntrice, amintindu-le cine sunt ei, cu adevărat. Începeţi să invocaţi magnificenţa lor autentică. Invitaţi fiinţe divine de şi dintru Lumină să le inspire, în permanenţă, acţiunile, în favoarea Binelui. Atunci când are loc o întrunire a conducătorilor lumii, asiguraţi-vă că veţi fi convocat, la rândul vostru, Providenţa şi Sfatul Divin, să fie de faţă, pentru a veghea asupra procesului de luare a deciziilor.

Fiţi consecvenţi în această activitate. Nu fiţi descurajaţi, atunci când vi se pare că nimic nu se schimbă. Daţi-ne crezare când afirmăm că atât voi, cât şi ceilalţi – cei care menţineţi şi susţineţi această nouă realitate – o veţi cristaliza, manifesta.

Chemaţi fiinţele neîntrupate de şi dintru Lumină, pentru a vă oferi sprijin şi asistenţă, în această activitate de transformare. Chemaţi legiunile de fiinţe divine şi îngeri, pentru a-şi oferi serviciile, în aplanarea acestor situaţii de violenţă. Atunci când fiecare fiinţă umană îşi va asuma puterea şi o va intensifica efectiv, realitatea voastră se va transforma radical.

Permiteți-ne să vă asigurăm că există un număr tot mai mare de indivizi treziţi, care încep să ancoreze o realitate de susţinere a vieţii. Rândurile voastre se amplifică. Fiecare îmbogăţeşte matricea colectivă cu mai multă Lumină, Iubire, iertare şi recunoştinţă.

Sunteţi un element important, în acest angrenaj. Alăturaţi-vă numărului tot mai mare de fiinţe conştiente şi începeţi să vizualizaţi o realitate care susţine viaţa, care încurajează bunăstarea şi onorarea tuturor. De orice manieră şi la orice nivel, purcedeţi! De fiecare dată când vă elevaţi atitudinea sau renunţaţi la judecată; când înălţaţi o rugăciune de recunoştinţă; când invocaţi sprijinul fiinţelor eterice de şi dintru Lumină, pentru a oferi asistenţă, atât vouă, cât şi situaţiei cu care vă confruntaţi, voi schimbaţi semnificativ lucrurile.

V-am împărtăşit toate căile prin care vă puteţi oferi vibraţiile şi gândurile de fiinţă trezită. Alăturaţi-vă unii altora, fiecare aderând la un grup de sprijin constituit din indivizi cu o viziune similară, ce împărtăşesc aceleaşi valori, care vă încurajează în menţinerea celei mai subtile frecvenţe, izvorâtă din străfundurile fiinţei, precum şi a puterii divine şi conexiunii cu Divinitatea.

Amintiţi-vă să vă desprindeţi de limitări, precum şi de simţămintele de neputinţă. Acestea constituie doar o iluzie ce face parte din epidemie. Voi sunteţi soluţia şi antidotul. Frecvenţa susţinută a Iubirii, bucuriei şi compasiunii este cea care fortifică şi ancorează fundaţia schimbării.

Ştim că v-am captat atenţia. Ştim că am răscolit şi v-am reactivat amintirile cu privire la cine sunteţi şi de ce sunteţi Aici, în aceste vremuri. Vă preţuim curajul şi disponibilitatea de a face parte din această minunată, fascinantă evoluţie a conştiinţei. Sunteţi remarcaţi şi profund apreciaţi. Vă suntem întotdeauna la dispoziţie, suntem pe recepţie, după cum sunt toate fiinţele colosale de şi dintru Lumină, cu scopul vindecării acestei planete. Această transmisiune s-a încheiat şi este completă.
 

‘Echipa’
 

©2014 Peggy Black All Right Reserved. Puteţi împărtăşi acest mesaj şi îl puteţi distribui cât timp nu operaţi modificări, de asemenea cât timp îi precizaţi autorul şi includeţi această informare cu privire la copyright, precum şi adresa web.   www.morningmessages.com GRATUIT 88 mesaje disponibile 

 

Un comentariu din partea lui Peggy

Până acum, nu am inserat consemnări cu privire la transmisiunile din partea ‘Echipei’. Ştiu că mulţi dintre voi evită să urmărească ştirile, deoarece sunt atât de îngrijorătoare, chiar răscolitoare. Totuşi, trebuie să ne reamintim că suntem singurii care pot ancora o realitate diferită. Aş dori să-i adresez fiecăruia din voi, invitaţia de a petrece luna următoare, drept Alchimist Conştient, urmărind sau citind ştirile cu intenţia de a oferi o nouă realitate, sublimată, ca alternativă la fiecare situaţie. Radiaţi-vă Lumina, Iubirea, iertarea şi compasiunea, asupra fiecărui articol de ştiri, pe care îl doriţi soluţionat şi vindecat. Chemaţi toate fiinţele divine de şi dintru Lumină, pentru a aplana fiecare situaţie conflictuală dimprejurul vostru sau din orice regiune a planetei. Supravegheaţi soluţionarea, spre binele cel mai înalt al tuturor; nutriţi o viziune a păcii şi armoniei. La rândul meu, îmi fac temele legate de ştiri, la solicitarea ‘Echipei’, de peste cinci ani; şi ar fi minunat să mi se alăture un grup numeros de fiinţe conştiente. Haideţi să facem o schimbare semnificativă!
 

Binecuvântări şi profundă recunoştinţă, Peggy
 
 Sursa : Newsletter
Editura For You

Zaharul rafinat – o vibratie joasa si dezechilibrata

MATRICEA DE SORGINTE ZAHAROASĂ
Articol de: Peggy Black și ‘Echipa’
Preluat din Revista Spirit of Ma’at
Suntem aici pentru a vă onora, a vă sprijini, precum și pentru a vă potenţa calităţile şi, totodată, a vă spori puterile, astfel încât voi să vă reamintiţi şi să vă însuşiţi abilităţile şi înzestrările multidimensionale, pe măsură ce vă activaţi Sinele aferent corpului de Lumină.

Dimensiunea materială asupra căreia sunteţi concentraţi constituie numai un aspect al Sinelui vostru divin. Cu toate acestea, trupul material este cel care vă ancorează conştiinţa divină, în această realitate. Densitatea şi nivelurile de inconştienţă vă pot copleşi. Totuşi, vă încurajăm să perseveraţi în procesul de extindere a conştienţei şi de transcendere a limitărilor dobândite.

În calitate de fiinţă multidimensională, dispuneţi de toate darurile sau abilităţile pe care le-aţi calificat drept percepţii paranormale sau extrasenzoriale: telepatie, clarsimţire, claraudiţie, precogniţie, retrocogniţie, psihokinezie, vedere la distanţă, dedublare sau călătorie astrală şi bilocaţie, pentru a numi doar câteva dintre darurile voastre.

Sunteţi o fiinţă vibratorie. Tot ceea ce întâlniţi vă afectează vibraţiile, fie declanşând creşterea, dezvoltarea personală, fie suprimându-vă procesul de reamintire şi expansiune. Revendicaţi-vă înzestrările paranormale şi începeţi să vă asumaţi puterea!

Vă adresăm invitaţia de a conştientiza matricea sau câmpul energetic, semnătura energetică a Tot ceea ce Este. Astăzi ne vom concentra asupra alimentelor voastre. Fiecare obiect şi orice făptură intră în contact cu voi, vă influenţează, prin intermediul semnăturii lor energetice. Obiectivul vostru este de a recunoaşte şi de a monitoriza frecvenţele de intrare, pentru a putea şi reuşi să funcţionaţi constant la nivelul optim, al celor mai înalte vibraţii.

Este important ca voi, dar şi semenii voştri, să aveţi această valoroasă conştienţă, dat fiind că omenirea trece într-un nou stadiu de evoluţie – activarea corpului de Lumină şi revendicarea Darurilor. Pe măsură ce propriul câmp de energie, precum şi câmpul energetic şi, totodată, frecvenţele semenilor voştri se sensibilizează şi se rafinează, o parte din alimentele pe care le ingeraţi trebuie să fie eliminate sau consumate cu moderaţie conştientă.

Întrebarea pe care atât voi, cât şi ceilalţi, trebuie să v-o adresaţi, este: Oare această hrană creează tensiune, încordare în trupul meu, sau intensifică starea de armonie? Este această hrană grea şi are o vibraţie haotică, sau are o vibraţie subtilă, ordonată, amplificând starea de bine? Pe măsură ce atenţia voastră se va concentra asupra acestor întrebări, veţi începe să percepeţi, să conştientizaţi frecvenţele şi tonurile tuturor alimentelor, precum şi modul în care vă afectează trupul. Chiar şi cei care vă pregătesc hrana o impregnează cu propriile vibraţii, tonuri şi frecvenţe. Veţi simţi dacă hrana a fost preparată cu dragoste, sau în mod dezinteresat, inconştient, ori chiar cu mânie sau frustrare.

Vom vorbi acum despre zahărul rafinat, din perspectiva vibraţiei, frecvenţei. Vă zdruncină; constituie o lovitură pentru corpul fizic şi pentru sistemele care trebuie să îl proceseze. Zahărul, în special zahărul procesat, vă modifică starea de spirit şi nivelul de energie, fiind un “drog” acceptat în societatea voastră. Zahărul rafinat este una dintre cele mai legale substanţe care dau dependenţă, de pe planeta voastră. De asemenea, e o toxină; trupul material nu a fost conceput pentru a procesa acest fel de vibraţii, această frecvenţă, în fiecare zi.

Chiar pe când vorbim despre acest subiect, amintirile vă trimit imagini şi trăiri dintr-un timp când aţi ingerat vreo formă de zahăr procesat – acea savoare, acele arome delicioase. Adesea, dependenţa de zahăr îşi are începuturile în copilărie iar această dependenţă, pofta, eclipsează înţelepciunea trupului.

Atunci când v-aţi întrupat, când aţi îmbrăcat forma corporală, în calitate de fiinţă multidimensională, vă erau accesibile toate darurile extrasenzoriale. Puteaţi percepe emoţiile celorlalţi, le puteaţi auzi gândurile, cu o intensitate maximă. Începând de la prima expunere la vibraţiile zahărului procesat, acele simţăminte şi conexiuni intense au fost atenuate, diminuate, „îndulcite”. Aşadar, pe negândite, în mod inconştient, pe măsură ce v-aţi urmat cursul firesc al creşterii, ca fiinţă umană, atunci când emoţiile pe care le percepeaţi ori le trăiaţi, ca fiinţă senzitivă, sau gândurile pe care le receptaţi de la ceilalţi, aveau o intensitate prea mare, ingerarea zahărului, sub orice formă, reprima acele simţăminte extreme, precum şi emisiile puternice de gânduri, provenite de la ceilalţi.

Zahărul vă perturbă câmpul vibraţional; creează un fel de haos în câmpul energetic. Vă induce o stare de euforie; îi provoacă fiinţei umane o stare de dezechilibru şi constrânge sistemul corpului să lucreze sub tensiune. Atunci când zahăr procesat este ingerat, trupul intră în alertă, iar semnalele de alarmă sunt activate. Zahărul procesat afectează totodată activitatea creierului şi procesele cerebrale. Frecvenţa vibratorie a zahărului este similară muzicii heavy metal şi suprimă vibraţiile subtile ale darurilor voastre extrasenzoriale. Le blochează, le stăvileşte, ca să zicem aşa.

Zahărul a fost inclus în aproape toate alimentele procesate. El constituie o garanţie că fiinţa umană va găsi produsul pe placul său. Matricea întemeiată şi susţinută prin zahăr face parte din întreaga voastră societate; acest drog constituie o parte acceptată din viaţă. Este prezent în toate varietăţile de bomboane, în produsele de cofetărie şi patiserie, în dulciurile de orice tip şi sub orice formă. Consumate cu moderaţie, zahărul integral, zaharurile naturale, fructoza, au o vibrație mai blândă, alinătoare, aidoma muzicii clasice, pe care trupul o poate asimila.

Înlocuitori naturali ai zahărului:

·       Zahărul nerafinat (brun sau negru), extras prin procedee simple din trestia de zahăr, păstrează în compoziţia sa vitamine şi minerale care lipsesc celui rafinat: potasiu, calciu, magneziu, fosfor, sodiu, fier. Zahărul brun se comportă la fel ca şi cel obişnuit în procesul de preparare a dulciurilor, însă are punctul de topire mai jos, face mai puţină spumă şi este mult mai sănătos decât zahărul rafinat.
·       Mierea de albine neprocesată este singurul aliment care nu se alterează şi este o sursă importantă de vitamine (în special cele din grupa B), minerale şi aminoacizi.
·       Siropul de agave este obţinut din planta cu acelaşi nume originară din Mexic, conţine vitaminele B, C, D, E, calciu, fier, fosfor, magneziu, potasiu, seleniu şi crom. Este recomandat şi diabeticilor datorită poziţiei joase pe scara glicemică. În plus, cantitatea de sirop folosită pentru îndulcirea preparatelor este cu un sfert mai mică decât cea de zahăr.
·       Siropul de orez se obţine din orez brun prăjit, conţine magneziu, fosfor, mangan, potasiu, zinc.
·       Siropul de tapioca (cassava) Rădăcinile de tapioca produc mai multă energie (ca hrană) pe unitatea de teren decât orice altă cultură. Frunzele sale furnizează vitamine şi proteine. Nutriţional, tapioca este comparabilă cu cartoful, numai că aceasta conţine de două ori mai multe fibre şi are un nivel mai ridicat de potasiu.
·       Extractul de stevie (obținut dintr-o plantă, Stevia rebaudiana) este de 300 de ori mai dulce decât zahărul, are 0 (zero) calorii şi indice glicemic 0 (zero), putând fi folosit şi de către diabetici.
·       Siropul de arţar se obţine prin fierberea sevei copacului. Poate fi folosit ca îndulcitor pentru cafea sau ceai, aducând o savoare catifelată sau ca topping pentru vafe, clătite, plăcinte, dar se poate folosi şi ca ingredient al unor sosuri pentru diverse preparate culinare.
·       Fructele proaspete conţin o proporţie ideală a diferitelor tipuri de zaharuri. Consumul de fructe în orice formă (crude, sucuri, salate) este o adevărată relaxare pentru organism, deoarece normalizează glicemia, reglează funcţiile pancreasului, rafinează gustul şi percepţiile olfactive. De asemenea, fructele uscate (stafidele, smochinele, curmalele, caisele deshidratate etc.) sunt un excelent înlocuitor al zahărului. (N.Tr. Adaptare din http://diversificare.ro/alimente/2011/10/de-ce-sa-ne-ferim-de-zahar-si-care-sunt-inlocuitorii-naturali/ )
Societatea voastră este în convulsiile disfuncţionalităţii provocate de zahăr. După ani de ingerare a acestui produs, trupul începe să funcţioneze defectuos şi să cedeze; numeroase boli sunt consecinţa unei cantităţi prea mari de zahăr în sistemul vostru. Vă confruntaţi cu diabet, la scară extinsă; în rândurile voastre, se găsesc fiinţe umane supraponderale, în proporţie alarmantă. Ambele situaţii au legătură cu zahărul şi cu incapacitatea trupului de a procesa cantităţile mari de zaharuri pe care oamenii le ingerează zilnic.

Imaginaţi-vă, pentru o clipă, că procesul de evoluție a conștiinței este pe cale să valorifice darurile voastre paranormale multidimensionale. Cu toate acestea, dacă nu aveţi un cadru de referinţă, sau dacă nu înţelegeţi că aceste înzestrări sunt în curs de reactivare, atunci când veţi percepe emoţiile intense generate de colectivitate sau de cei dimprejur, în virtutea obişnuinţei, primul impuls va fi de a recurge la zahăr sau la vreo altă metodă, cu scopul de a le suprima. Cu cât se dezvoltă darurile voastre, cu atât mai pătrunzător veţi simţi emoţiile generate de cei din jurul vostru şi, totodată, nevoia de a le suprima.

Sunteţi alchimişti Aici, în această realitate şi în acest orizont temporal; sunteţi predestinaţi să transmutaţi conştiinţa planetei. Totuşi, nu vi s-a adus la cunoştinţă că aţi descins pe această planetă pentru a converti, aidoma unor transformatoare, emoţiile şi energiile dense şi distorsionate; nu aţi fost învăţaţi să recurgeţi la instrumentele menite a sublima orice emoţie cu care v-aţi confruntat – fie percepută, fie trăită. Nu vi s-a spus că sunteţi sensibili, că dispuneţi de calităţi telepatice şi empatice, percepând emoţiile celor din jur. Aţi fost însă învăţaţi cum să stăviliţi aceste abilităţi. Începeţi să vă onoraţi capacităţile paranormale şi să faceţi tot posibilul pentru a elimina factorii care le perturbă.

Atunci când trăiţi emoţii puternice de teamă, tensiune psihică, îngrijorare, tristeţe sau mânie, care vă covârşesc gândurile şi acţiunile, afectându-vă calitatea vieţii, deprindeţi-vă să vă întrebaţi ce proporţie din aceste emoţii este generată exclusiv de voi înşivă. Din observaţiile noastre, vă putem împărtăşi că mai puţin de douăzeci şi cinci procente sunt exclusiv ale voastre. Ceea ce s-a petrecut este că voi, în calitate de fiinţe simţitoare, v-aţi conectat la vibraţiile emise şi oferite de ceilalţi, precum şi la conştiinţa colectivă.

Mai degrabă decât să suprimaţi aceste puternice emoţii distorsionate, disonante, pe care le trăiţi, mai degrabă decât să judecaţi aceste emoţii, precum şi pe ceilalţi, pur şi simplu revendicaţi-vă abilităţile de alchimişti, pentru a le transmuta. Utilizaţi-vă instrumentele, recurgeţi la sunet, cu scopul de a exprima şi de a elibera orice fel de emoţii trăiţi – atât ale voastre, cât şi cele percepute prin conexiune. Acesta este serviciul divin, activitatea în slujba Întregului, pentru a cărei înfăptuire aţi descins Aici.

Simțiți aceste emoţii distorsionate în corpul vostru fizic şi, în parteneriat cu conştiinţa voastră divină, în calitate de fiinţă multidimensională de Lumină, aveţi dreptul din naştere şi, totodată, responsabilitatea de a le transforma şi de a le substitui prin emoţiile ordonate ale iubirii, bucuriei, recunoştinţei şi aprecierii, precum și ale iertării şi compasiunii. Apoi, transformaţi ceea ce trăiţi voi înşivă, precum şi orice aspect al conştiinţei colective sau emoţiile pe care le-aţi receptat.

Cu siguranţă, toată lumea va avea de câştigat.

Începeţi să observaţi ce consumaţi, având rolul de a stăvili sau reprima darurile şi abilităţile voastre autentice. Îndepărtaţi orice judecată aţi putea nutri, cu privire la cei care nu v-au învăţat sau nu au îngăduit valorificarea acestor înzestrări şi integrarea, dezvoltarea lor, pe parcursul copilăriei. Acţionaţi acum! Nu afirmăm că nu ar trebui să vă mai înfruptaţi vreodată din zahăr; doar vă invităm să conştientizaţi când recurgeţi la această substanţă, cu scopul de a suprima anumite emoţii. Începeţi să limpeziţi cămara emoţională. Însuşiţi-vă abilitatea de a converti orice formă de energie densă.

Sunteţi nemăsurat de puternici. Sunteţi curajoşi şi temerari, prin actul de a fi Aici, pe planeta voastră, Pământ, în aceste vremuri de mari oportunităţi, dar şi provocări. Vă invităm să vă onoraţi pe voi înşivă, drept adevărate Fiinţe de şi dintru Lumină. De fiecare dată când transformaţi energia densă, voi adăugaţi mai multă conştienţă a Luminii, atât colectivităţii, cât şi vouă înşivă. Suntem recunoscători să împărtăşim aceste grade sporite de conştientizare, aceste niveluri superioare de conştienţă cu voi, pe măsură ce vă asumaţi propria magnificenţă.

‘Echipa’

©2014 Peggy Black All Right Reserved. Puteţi împărtăşi acest mesaj şi îl puteţi distribui cât timp nu operaţi modificări, de asemenea cât timp îi precizaţi autorul şi includeţi această informare cu privire la copyright, precum şi adresa web: http://www.morningmessages.comFREE 88 messages available

http://spiritofmaat.com/magazine/august-2014-health-and-harmony/the-sugar-matrix/
 Sursa Newsletter Editura For You